Avís Legal

 

Aquesta web és propietat de Refrica. Queda prohibida la reproducció total o parcial sense l’autorització expressa de Refrica i els propietaris de les marques que apareixen en el mateix.

La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui dur a terme amb la informació continguda en aquestes pàgines web i que es realitzi sense l’autorització expressa per part de Refrica i / o dels propietaris de les marques, és una infracció que castiga la legislació vigent.

Els noms i logotips exposats en aquestes pàgines són marques comercials registrades, propietat dels seus legítims titulars.

Refrica rebutja tota responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts exposats en aquestes pàgines i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, establir limitacions o restringir el seu accés en qualsevol moment, de manera temporal o permanent.

Refrica rebutja les responsabilitats que puguin derivar-se de qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web. En concret, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades mitjançant enllaços (links), amb les pàgines web de Refrica.

Refrica no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics o de les conseqüències que es poden derivar del mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

Els usuaris d’aquestes pàgines queden informats que la utilització dels sistemes electrònics de transmissió de dades i el correu electrònic no ofereixen garanties absolutes de seguretat. Refrica s’exonera de qualsevol responsabilitat derivada d’aquests fets.

Refrica adoptarà les mesures al seu abast per la protecció de les dades personals dels usuaris, preservant la seva privacitat. L’usuari autoritza a Refrica per a l’obtenció o captura de dades relatives a la connexió, i eventualment la utilització de fitxers de verificació o registre en el disc de l’usuari (cookies), solament a efectes de funcionament, seguretat, i estadístiques, dades que en un eventual tractament de la informació seran dissociades de les dades de caràcter personal. Tot això, d’acord i complint la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Totes les exempcions de responsabilitat contingudes aquí, no tenen per objecte limitar la responsabilitat de Refrica de forma contrària al disposat per les normatives nacionals aplicables, ni excloure la seva responsabilitat en els casos en què, en virtut de dites normatives, no es poden excloure.