Aleix Garcia
Director de Programació · Programació
+34 972 476 253
Ctra. NIIa, 47 · 17458 Fornells de la Selva · Girona
aleix@refrica.com
www.refrica.com