SCADA

SCADA

Registres
històrics
i visualització

Automatització, control i supervisió d’instal·lacions.

Des de fa anys no es concep una instal·lació sense un control total i absolut. Durant els anys noranta, Refrica va incorporar enginyers i informàtics per tal d’aplicar els sistemes Scada al sector de la refrigeració.

En l’actualitat, el principal objectiu dels nostres sistemes de control remot i monitoratge és facilitar un control permanent als responsables, operadors i mantenidors de màquines, o processos. Posem a les seves mans informació actualitzada a través de missatges per ajudar-los a prendre decisions per tal de maximitzar els beneficis mitjançant una millora de l’eficàcia.