TELECONTROL

TELECONTROL

Controli
els paràmetres
de la seva instal·lació
a distància

El programa de control de les instal·lacions està implementat en la memòria de l’autòmat i treballa d’acord amb els paràmetres preestablerts.

Des d’un dispositiu extern com un telèfon mòbil, una tablet (dispositiu navegador tàctil) o un ordinador portàtil connectat a la xarxa a través d’una IP d’Internet, és possible modificar els paràmetres de control de la instal·lació.

L’accés a la consulta o modificació d’aquests paràmetres està protegit per controls mitjançant la gestió dels diferents nivells de codi (password).