CENTRALS DE CO2

CENTRALS DE CO2

El CO2 juntament
amb l’Amoníac
és el Refrigerant
del Futur

Igual que el NH3, el CO2 (anhídrid carbònic) és un gas refrigerant natural amb una gran presència en l’ambient i de fàcil obtenció.

No és un gas inflamable ni tòxic i no té olor ni sabor, pel que la seva presència no perjudica el producte alimentari.

Per a les persones, la seva presència en l’ambient és perjudicial només en la mesura que desplaça l’oxigen.

És un gas fàcilment detectable amb dispositius electrònics, fins i tot en concentracions molt baixes. Com que és un gas inodor, no és percebut per les persones i, per tant, els dispositius de seguretat tenen un paper molt important durant la seva utilització.

Pot treballar en transcrític (compressió per sobre del punt crític) o en subcrític (compressió inferior al punt crític).

Màxima eficiència a Baixa Temperatura

Actualment, els equips en transcrític estan restringits a potències frigorífiques baixes.

Les instal·lacions en subcrític requereixen temperatures de condensació molt baixes (aproximadament de -5º C), pel que és necessari un equip frigorífic complementari.

Igual que en el cas del NH3, les unitats de compressió poden ser compressors alternatius (pistons) o compressors continus (cargols).

Els costos per obtenir aquest gas són molt baixos, per la qual cosa és un refrigerant molt econòmic.

Cal prestar especial atenció a les parades prolongades de l’equip, ja que les pressions en el circuit de baixa (separador de líquid i evaporadors) poden arribar a ser molt altes.

L’ús d’aquest gas és especialment eficient en túnels de congelació en què es necessiten temperatures d’evaporació molt baixes (des -35º C fins -45º C).