CLIMATITZACIÓ

CLIMATITZACIÓ

Actualment parlar de climatització als espais públics o privats no és parlar d’un luxe, és parlar d’una necessitat. No ens podem centrar només en la temperatura: cal tenir en compte quina és la humitat adequada per tenir una sensació de confort en espais tancats.

Una humitat alta és sinònim de infestacions d’àcars, sense oblidar que els nivells alts d’humitat també augmenten la probabilitat que substàncies químiques perilloses com el formaldehid es filtrin i es transmeten a l’aire de l’interior dels edificis.

Aquests efectes negatius en edificis o habitatges s’eradiquen completament en baixar la humitat relativa dels mateixos per sota del 50%.

Aquests percentatges d’humitat s’assoleixen amb un càlcul precís de les necessitats de l’espai climatitzat i amb l’equip adequat instal·lat correctament.