CENTRALS DE TURBOCOR

CENTRALS DE TURBOCOR

Compressors
de levitació
magnètica

En l’última dècada, hem incorporat els compressors de levitació magnètica Danfoss Turbocor. Som l’única empresa d’Espanya amb llicència per a la seva comercialització. Vam aconseguir l’autorització després d’una avaluació de la nostra trajectòria i revisions de les instal·lacions realitzades per la nostra empresa, i també dels professionals qualificats que componen la nostra plantilla. Aquesta avaluació va ser duta a terme directament per personal de la pròpia empresa Danfoss Turbocor d’Estats Units. Posteriorment, els nostres tècnics van viatjar a la fàbrica de Tallahassee (Florida, Estats Units) per a realitzar formació.

Som l’única empresa d’Espanya
amb llicència per a la seva comercialització

Som l’única empresa d’Espanya amb llicència per a la seva comercialització

Aquests compressors permeten eliminar l’oli de les instal·lacions. Com que són magnètics no necessiten d’oli per a la seva lubricació, el que simplifica les instal·lacions, ja que s’eliminen tots els components de control d’oli. No obstant això, el més important és que representa un gran avenç, ja que l’oli disminueix la capacitat de transmissió dels refrigerants perquè per se és un mal transmissor.