CAMBRES DE CONGELATS

CAMBRES DE CONGELATS

Disposem
d’una àmplia
gamma de cambres
de congelats

Alhora que augmenta el volum de productes congelats, ha d’augmentar la capacitat d’emmagatzematge de la planta.

Disposem d’una àmplia gamma de cambres per a la conservació de congelats, des de formats amb capacitat reduïda fins a grans volums d’emmagatzematge.

Oferim en tot moment la solució tècnica més adequada segons el perfil de la instal·lació, des d’evaporadors per NH3 inundats per bomba fins unitats evaporadors per CO2, inundats o en expansió directa.

En tots els casos, fem especial atenció al sistema de desglaç. Utilitzem energia recuperada de la central frigorífica, ja sigui amb el gas refrigerant procedent de la descàrrega dels compressors o aigua glicolada escalfada amb calor recuperada de la central.

En cambres de gran volum amb un trànsit de producte elevat, hem d’evitar la formació de gel, que podria entorpir la feina dels dispositius dinàmics instal·lats (prestatgeries mòbils o robots de paletització), tractant l’avantcambra amb dispositius higroscòpics.