ASSECADORS D’EMBOTITS

ASSECADORS D’EMBOTITS


Antecedents

Antigament el procés de curat estava totalment a mercè de les inclemències del temps. Aquest factor no era excessivament problemàtic quan les produccions eren baixes. El problema va sorgir en passar de la fabricació artesanal a la industrial: la necessitat d’augmentar la producció per tal de proveir als mercats va dificultar el control de l’homogeneïtat del producte curat. Va ser llavors quan vam decidir dedicar tots els nostres esforços a oferir als nostres clients la tranquil·litat de no dependre de les constants variacions meteorològiques.

48 anys
d’experiència
avalen els nostres equips

48 Años de experiencia avalan nuestros equipos.

Durant els anys setanta, Refrica va modificar per primer cop una bomba de calor estàndard per convertir-la en assecador.

L’any 1979, després d’haver dissenyat i provat diferents prototips, Refrica llança al mercat el primer assecador artificial dissenyat i fabricat íntegrament per Refrica.

48 anys d’experiència avalen els nostres equips.


Actualitat

Les instal·lacions poden ser des d’equips autònoms o centralitzats, segons les necessitats del client. Els refrigerants utilitzats són indirectes (Propilenglicol) o directes (NH3 o Freón (HFC)). Aquest últim està en desús a causa del impost sobre els gasos fluorats d’efecte hivernacle (refrigerants que tenen uns nivells de PCA mitjà o alt). Refrica desaconsella la seva instal·lació com a refrigerant directe.