CAMBRES DE CONSERVACIÓ

CAMBRES DE CONSERVACIÓ

Evitem
en tots els casos
la presència
de condensats

En el procés d’elaboració de productes alimentaris frescos, es necessiten cambres de conservació que permetin mantenir la cadena de fred en les diferents fases d’elaboració.

Les unitats terminals per a l’intercanvi de calor poden ser evaporadors amb refrigerant directe (NH3) o aerorefredadors amb refrigerant indirecte (aigua glicolada).

Aquestes cambres poden treballar amb o sense control d’humitat, i eviten en tots els casos la presència de condensats sobre la superfície del panell frigorífic.