TÚNELS DE CONGELACIÓ

TÚNELS DE CONGELACIÓ

Disposem del túnel
de congelació
adequat per
a cada aplicació

En el sector alimentari, la necessitat de congelar els productes elaborats augmenta cada dia.

Per obtenir una congelació òptima, hem d’assolir la temperatura de -20 C en el menor temps possible.

Com més ràpida sigui la congelació, menors seran els cristalls de gel que es formen a l’interior del producte. A més, s’evitarà el trencament de les fibres i es mantindrà la textura original dels aliments.

Els nostres túnels de congelació, dissenyats per a la congelació ràpida, presten molta atenció als següents factors:

  • Temperatura de treball molt baixa
  • Evaporadors d’alt rendiment
  • Circulació d’aire optimitzada

La congelació a molt baixa temperatura és especialment necessària per a productes que es presenten encaixats.

Per a cada aplicació disposem del túnel de congelació adequat:

  • Túnel en espiral ⇒ entrada contínua
  • Túnels en cascada ⇒ entrada contínua
  • Túnels per palets ⇒ Càrrega massiva
  • Túnels per palets ⇒ Càrrega contínua