Muntatge de 24 evaporadors

Muntatge de 24 evaporadors per una cambra d’estabilització de 0ºC amb una potència conjunta de 1200Kw. Cada evaporador amb 4 motors EC comunicats individualment (96 nodes), per tal d’ajustar la velocitat de l’aire de cada un per les diferents configuracions de funcionament de la cambra i tenir un diagnòstic exhaustiu de cada un dels ventiladors,…